Reference

REFERENČNÍ STAVBY společnosti SHEL ENERGO, s.r.o.

Číslo zakázky ČEZ

  • OE-12 4000596Výměna 252 ks izolátorů VN, nátěr stožárů VN a oprava základů Akce v ojemu 606 tis. K4 v těžkém terénu zrealizovaná během 4 odstávek na vedení VN.
  • IV-12-4002640 TS 585 Albrechtice – celková rekonstrukce TS Akce v objemu 1.267 tis. Kč realizovaná včetně zajištění dodávky elektrické energie z náhradního zdroje
  • IE-12-4001245 TS 984 Dupanda – celková rekonstrukce TS Akce v objemu 339 tis. Kč
  • IE-12-4001523 Křižany – posílení a úprava sítě NN Akce v objemu 739 tis. Kč výměna 32ks podpěrných bodů NN realizovaná v těžkém lesním porostu v CHKO behem pouhých 3 odstávek na vedení  NN
  • IV-12-4005004 Žďár – posílení NN a kabelová smyčka NN Akce v objemu 507 tis. Kč s nutností odstřelu skály v trasekabelového výkopu

Zakázky realizované mimo ČEZ:

  • Javorník , Obří Sud – přípojka VN Akce v objemu 800 tis. Kč realizace včetně úsekového odpojovače před TS
  • Hodkovice n.M. nová výrobní hala TENNECO – TS, přípojka VN, přípojka NN, přeložka linky VN Akce v objemu 3 000 tis. Kč realizace včetně stavby TS a zpracování projektové dokumentace