Služby

Firma SHEL ENERGO, s.r.o. nabízí tyto montážní práce :

Přeložky vedení nízkého a vysokého napětí 

Zřízení staveništního odběru elektrické energie

Opravy vedení nízkého a vysokého napětí

– spojkování přerušených kabelů

– výměna jednotlivých podpěrných bodů

– oprava přetržených vodičů Alfe na vrchních sítích

Rekonstrukce transformačních stanic do napětí 35 kV

Výstavba nových transformačních stanic do napětí 35 kV

Výstavba nových vedení vysokého a nízkého napětí

Nátěry stožárů nízkého a vysokého napětí