Realizace

Javorník , Obří Sud – přípojka VN
Akce v objemu 800 tis. Kč realizace včetně úsekového odpojovače před TS